Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Срокове

31 януари 2018 г. – Изпращане на заявката за участие;

31 март 2018 г. – Получаване на докладите в съответствие с изискванията;

21 април 2018 г. – Изпращане на забележките и препоръките на рецензентите;

30 април 2018 г. – Получаване на коригираните доклади, съобразно бележките на рецензентите;

14 май 2018 г. – Потвърждаване на приетите доклади;

26 май 2018 г. – Внасяне на такса за правоучастие в конференцията по банкова сметка на Юробанк България АД, BGL – IBAN: BG89 BPBI 79401 04613 9702. „ТУ-София-Технологии” ЕООД, XV ISCME’17, като се напише името на участника и адреса на организацията, данни за фактурата - ИН по ДДС, ЕИК на организацията.

31 май 2018 г. – Изпращане на програмата на конференцията и на регистрационния формуляр;

24-25 юни 2018 г. – Регистрация на участниците в конференцията в почивната станция на ТУ-София, гр. Созопол;

25 юни 2018 г. – Пленарна сесия, заседания по секции и научни дискусии;

26 юни 2018 г. – Заседания по секции и научни дискусии;

27 юни 2018 г. – Културна програма.

You are here: Home Срокове