Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Организатори

Почетен председател:

проф. дтн Г. Михов – Ректор на ТУ-София

Председател:

проф. дин М. Велев – (България)

Зам. председател:

доц. д-р Н. Танева - (България)

Членове:

проф. дин Ф. Ермел – (Франция)

проф. дин Е. Сафонов – (Русия)

проф. д-р Е. Гайле-Саркане – (Латвия)

проф. д-р Й. Станкевичиене – (Литва)

проф. д-р И. Даков – (България)

проф. дтн Г. Попов – (България)

проф. д-р Д. Антонова – (България)

проф. д-р И. Палигоров – (България)

проф. д-р В. Велев – (България)

доц. д-р И. Капустина – (Русия)

доц. д-р И. Федосеев – (Русия)

доц. д-р И. Минков – (България)

доц. д-р А. Николова – (България)

доц. д-р Т. Панайотова – (България)

доц. д-р И. Пантелеева – (България)

гл. ас. д-р Н. Щерев – (България)

 

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател:

проф. д-р О. Андреев - (България)

Зам. председател:

гл. ас. д-р А. Цветанова – (България)

Членове:

проф. д-р А. Бартоли – (Франция)

проф. дин Й. Илиев – (България)

проф. д-р Н. Лаце – (Латвия)

проф. дин. С. Кирсанов – (Русия)

проф. дин Ж. Руе – (Франция)

проф. дин В. Герасимчук – (Украйна)

проф. д-р Д. Баран – (Словакия

проф. д-р Т. Кралев – (Македония)

проф. д-р И. Мацеринскиене – (Литва)

проф. д-р Т. Полаева – (Естония)

проф. д-р Д. Бернатоните – (Литва)

проф. д-р Г. Шпехт – (Германия)

проф. д-р С. Димитракиева – (България)

доц. д-р Ф. Гокс – (Франция)

доц. д-р А. Побединскайте – (Литва)

доц. д-р И. Шимберова – (Чехия)

доц. д-р Х. Миковцова – (Чехия)

доц. д-р Е. Папазов – (България)

доц. д-р Б. Благоев – (България)

доц. д-р А. Кондев – (България)

доц. д-р Д. Керемидчиев – (България)

гл. ас. д-р С. Райчева – (Франция)

Научен секретар:

доц. д-р С. Борисова – (България)

ас. М. Истатков

You are here: Home Организатори